Spolek zaměřující se na městské ekologické zemědělství a komunitní aktivity stojí na základních hodnotách, které vyjadřuje starořecké slovo ZYGÓN symbolizující propojení, harmonii a rovnováhu. Je to práce na společném vyšším cíli i za cenu částečného upozadění jednotlivce. Propojujeme lidi se zemí, ze které jsme všichni vzešli, ale také jednotlivé lidi mezi sebou i se sebou samými. Doufáme, že se tím o krok přiblížíme k harmonii a rovnováze života na zemi.

Naším záměrem je pečovat o krajinu takovým způsobem, aby se v ní dobře žilo lidem, zvířatům i rostlinám. Chceme přeměnit jednolité kusy země v oázy živočišné a rostlinné rozmanitosti a motivovat lidi ke společné péči o půdu. Správně obhospodařovaná krajina pak bude lépe plnit své přirozené funkce, jako je třeba v současnosti tak důležitá schopnost zadržovat vodu. 

Snažíme se o transformaci konvenčního zemědělství. Naším cílem je výdělečné hospodaření nezávislé na dotacích, které čerpá z ekologických principů a stojí především na lidské práci namísto na práci strojů. Nelidské prostředí ve městech, dezintegrované lidské vztahy, neestetické městské prostředí, nedostatek fyzické práce pro lidi, to je živná půda pro naše aktivity.

Naše projekty se teprve rozjíždějí. Pojďte se už teď podívat, jaké máme plány:

Chcete se do toho pustit s námi? Budeme se na vás těšit v právě vznikajících zahradách:

Zajímá vás, s kým se můžete na našich zahradách a komunitních místech potkat?

A jak to u nás vypadá právě teď?

V listopadu 2020 jsme začali s prvními pracemi na pozemcích v pražských Kunraticích. Původně konvenčně obhospodařovanou půdu jsme začali měnit na ekologickou zahradu, zasadili jsme první semena, začali jsme připravovat zeleninové záhony na příští sezónu a budovat první kousky budoucího zázemí. Seznámili jsme se s úžasnými a ochotnými sousedy a pořádně provětrali vlastní děti.

Pořádáme brigády pro zájemce o ekologické zemědělství z řad široké veřejnosti, přidáte se příště k nám? Aktuality zveřejňujeme na Facebooku.